Weblog | Cv | Klas

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
onderwijs:standaardzinnen [2014/02/20 15:09]
ken [Slot]
onderwijs:standaardzinnen [2015/01/07 11:21] (huidige)
ken wij-vormen vervangen
Regel 13: Regel 13:
   * Naar aanleiding van ons telefoongesprek...   * Naar aanleiding van ons telefoongesprek...
   * Met deze brief wil ik graag reageren op de advertentie van ... in ...   * Met deze brief wil ik graag reageren op de advertentie van ... in ...
-  * Wij ontvingen ​uw brief van ... en danken ​u voor uw interesse.+  * Ik ontving ​uw brief van ... en dank u voor uw interesse.
   * Om onze voorraad aan te vullen, zouden wij graag een offerte ontvangen voor de volgende artikelen.   * Om onze voorraad aan te vullen, zouden wij graag een offerte ontvangen voor de volgende artikelen.
-  * Wij bevestigen ​de ontvangst van uw brief van ... +  * Ik bevestig ​de ontvangst van uw brief van ... 
-  * Graag willen wij u informeren over ... +  * Graag wil ik u informeren over ... 
-  * In bijlage ​sturen wij u ... +  * In bijlage ​stuur ik u ... 
-  * Wij schrijven ​u naar aanleiding van ...+  * Ik schrijf ​u naar aanleiding van ...
   * Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen.   * Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen.
  
 ===== Middenstuk ===== ===== Middenstuk =====
-  * Wij zijn geïnteresseerd in ... +  * Ik ben geïnteresseerd in ... 
-  * Wij hebben ​uw voorstel zorgvuldig in overweging genomen en ... +  * Ik heb uw voorstel zorgvuldig in overweging genomen en ... 
-  * Tot ons spijt kunnen wij niet ingaan op uw voorstel.+  * Tot mijn spijt kan ik niet ingaan op uw voorstel.
   * Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...   * Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
  
 ===== Slot ===== ===== Slot =====
-  * Wij hopen op een spoedig antwoord. +  * Ik hoop op een spoedig antwoord. 
-  * Wij danken ​u voor uw interesse.+  * Ik dank u voor uw interesse.
   * Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet mij te contacteren.   * Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet mij te contacteren.
   * Verdere informatie vindt u op onze webstek op www....   * Verdere informatie vindt u op onze webstek op www....
   * Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.   * Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
   * U kan mij steeds bereiken op dit nummer: ...   * U kan mij steeds bereiken op dit nummer: ...
-  * Wij hopen op een fijne samenwerking.+  * Ik hoop op een fijne samenwerking.
  
 ===== Slotformule ===== ===== Slotformule =====