Weblog | Cv | Klas

Welkom op mijn webstek!

Je vindt hier een weblog, mijn cv en enkele bestanden voor mijn leerlingen. Contacteer mij gerust voor vragen of bedenkingen.

Avondschool

Gisteren kreeg ik bericht dat ik geslaagd ben voor mijn masterproef. Daarmee rond ik een masterstudie van twee jaar af. Ik heb al mijn hogere diploma's in avondonderwijs gehaald en ben dan ook een grote voorstander van de combinatie van werken en studeren. Werken en studeren is niet evident, maar ik zou iedere werknemer willen aanraden om levenslang te blijven leren, jezelf te vormen, bij te scholen en te ontplooien.

Ik heb eerst les gevolgd aan twee CVO's 1), daarna aan een hogeschool en dan aan een universiteit. In plaats van het watervalsysteem, waarin studenten “hoog mikken om dan af te zakken”, heb ik gekozen voor het zalmsysteem. Ik ben begonnen met een haalbare opleiding en ben van daaruit “opgeklommen”, zoals een zalm die tegen de watervallen omhoog springt.

Er zijn heel veel verschillende opleidingen, op verschillende niveau's. Ik geef daarom nog enkele interessante adressen mee:

Ikzelf volgde avondlessen aan deze instellingen:

2014/06/24 11:26 · ken

Een diploma is belangrijk

Volgens dit artikel van Deredactie.be blijven jongeren met een diploma langer aan het werk. Dit blijkt uit een onderzoek van de VDAB. “62 procent van de hooggeschoolden die aan de slag gaat, blijft ook aan de slag. Bij laaggeschoolden is dat heel wat minder. Daar is maar 34 procent in staat om 12 maanden aan het werk te blijven.2)

Als je geen diploma hebt, heb je volgens de VDAB meer kans om werkloos te blijven of om verschillende korte jobs te hebben. Met diploma, heb je meer kans op duurzaam werk.

Niet opgeven dus. Ga voor dat diploma!

2014/04/30 10:48 · ken

Registratiebundel

De documenten die de leerlingen van 6VE in hun registratiebundel vonden, zijn nu ook beschikbaar in de “klas”. Het gaat om de dagboeken en kaarten die nodig zijn voor het bijhouden van een enkelvoudige boekhouding.

2014/03/11 12:49 · ken

Samen kunnen we meer dan alleen

2014/02/19 22:01 · ken

Bbp is 80 jaar

Het bruto binnenlands product werd deze maand 80 jaar (Deredactie.be). Het was een voorstel van de economist Simon Kuznets om de economische groei te meten ten tijde van de grote depressie.

Het bbp is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar)3). Het bbp bestaat uit de consumptie van de gezinnen (C), de investeringen van de bedrijven (I), de bestedingen van de overheid (G), alles wat we exporteren (EX), verminderd met alles wat we importeren (IM). De formule ziet er dan zo uit:

Y = C + I + G + EX - IM

Dit zijn de cijfers voor België in 2011 tegen lopende prijzen in miljoen euro 4):

C 194 691 53%
I 80 489 22%
G 90 094 24%
EX 311 931 84%
IM -307 369 -83%
Y 369 836 100%
2014/01/22 10:05 · ken

Chirojaaroverzicht

2014/01/22 09:40 · ken

Telefoonfobie

In De Standaard las ik dat veel werknemers liever een e-postbericht versturen, in plaats van te telefoneren. 28% zou zenuwachtig worden van telefoongesprekken. Werknemers verstoppen zich vaak achter schriftelijke communicatie, net zoals sommige jongeren zich verstoppen achter sociale netwerken en persoonlijke gesprekken liever uit de weg gaan.

Aan de ene kant sturen werknemers liever een e-postbericht om loonopslag te vragen of hun ontslag aan te bieden. Aan de andere kant worden werknemers wel graag persoonlijk op de hoogte gebracht van bedrijfsnieuws.

Nochtans kan je telefoongesprekken gemakkelijk voorbereiden. Als een persoonlijk gesprek mogelijk is, kom je hiermee in veel gevallen tot goede resultaten.

2013/11/26 12:31 · ken
1)
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
2)
Borgers, Stéphanie (2014). Jongeren met een diploma blijven langer aan het werk. Geraadpleegd op 30 april 2014 van Deredactie.be: http://www.deredactie.be/permalink/1.1954160.
3)
Wikipedia (2014). Bruto binnenlands product. Geraadpleegd op 22 januari 2014 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product.
4)
Hens, Luc (2013). Het inkomen van een land berekenen. Geraadpleegd op 22 januari 2014 op http://homepages.vub.ac.be/~lmahens/ECN101B_MankiwTaylor2011_Hoofdstuk_23_handreiking.pdf.