Weblog | Cv | Klas

Apart vak informatica blijft nodig

In Klasse 234 las ik het artikel "Apart vak informatica is niet meer nodig". Ik geef momenteel de vakken verkoop, bedrijfsbeheer en wiskunde en integreer regelmatig informatica in mijn lessen. Voor de lessen verkoop kunnen de leerlingen facturen en zakelijke brieven opstellen, presentaties geven, enzovoort. Voor het vak bedrijfsbeheer integreer ik ICT vooral via de geïntegreerde proef, waarvoor de leerlingen veel informatie op internet kunnen vinden (KBO, FOD Economie, …) en hier kritisch mee moeten leren omgaan. Een rekenbladprogramma is ook handig voor statistische integratieoefeningen in het vak wiskunde.

Als de leerkracht Nederlands vraagt om een zakelijke brief op stellen in een tekstverwerkingsprogramma, of als de leerkracht PAV een presentatie verwacht, dan moeten de leerlingen ook ergens leren hoe ze met die programma's moeten werken. Niet alle vakleerkrachten hebben tijd (of kennis) om dit zelf aan te leren. De informaticaleerkracht heeft hier tijd én kennis voor. De leerlingen zijn dan beter voorbereid om hun opdrachten uit te voeren.

Mijn (nog niet zo lange) ervaring leert dat leerlingen wel vaak computeren, maar op Facebook en YouTube leren ze niet hoe ze overzichtelijke tabellen, stijlen en voetteksten in MS Word kunnen gebruiken, laat staan hoe een professionele presentatie er moet uitzien. Daarom vind ik het belangrijk dat de informaticalessen behouden blijven om leerlingen deze basisvaardigheden toch mee te geven.

Samenwerking tussen ICT- en andere vakleerkrachten is wel een echte meerwaarde. Voor de kerstvakantie gaf ik zelf ook informatica. De modeleerkracht vroeg me soms of de leerlingen tijdens “mijn les” informatica iets mochten opzoeken en of ze een collage mochten voorbereiden. Een andere collega vroeg om de basisbeginselen van Word nog eens even te overlopen. Toen we het hoofdstuk “PowerPoint” bijna afgerond hadden, heb ik met de PAV-leerkracht afgesproken dat de leerlingen een presentatie zouden maken over een PAV-thema. Ik zou dan zelf de vorm van de presentatie beoordelen en mijn collega de inhoud. Toen kwam de kerstvakantie en liep mijn tijdelijke opdracht aan IMS ten einde…

ICT integreren in de anderen vakken? Ja, zeker! Het vak informatica dan maar afschaffen? Neen, zeker niet!