Weblog | Cv | Klas

Bbp is 80 jaar

Het bruto binnenlands product werd deze maand 80 jaar (Deredactie.be). Het was een voorstel van de economist Simon Kuznets om de economische groei te meten ten tijde van de grote depressie.

Het bbp is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar)1). Het bbp bestaat uit de consumptie van de gezinnen (C), de investeringen van de bedrijven (I), de bestedingen van de overheid (G), alles wat we exporteren (EX), verminderd met alles wat we importeren (IM). De formule ziet er dan zo uit:

Y = C + I + G + EX - IM

Dit zijn de cijfers voor België in 2011 tegen lopende prijzen in miljoen euro 2):

C 194 691 53%
I 80 489 22%
G 90 094 24%
EX 311 931 84%
IM -307 369 -83%
Y 369 836 100%
1)
Wikipedia (2014). Bruto binnenlands product. Geraadpleegd op 22 januari 2014 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product.
2)
Hens, Luc (2013). Het inkomen van een land berekenen. Geraadpleegd op 22 januari 2014 op http://homepages.vub.ac.be/~lmahens/ECN101B_MankiwTaylor2011_Hoofdstuk_23_handreiking.pdf.