Weblog | Cv | Klas

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

weblog:ik_leerde_beter_nederlands_in_de_chiro [2015/02/05 16:05] (huidige)
ken aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +====== Ik leerde beter Nederlands in de Chiro ======
 +Vandaag in [[http://​www.standaard.be/​cnt/​dmf20150204_01511974|De Standaard]]:​
 +
 +{{ :​weblog:​ikleerdebeternederlandsindechiro.jpg |}}
 +
 +{{tag>​vrije_tijd samen_leven}}
 +
 +
 +