Weblog | Cv | Klas

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

weblog:kapitaalbuffer [2015/10/27 08:52] (huidige)
ken aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +====== Kapitaalbuffer ======
 +We hadden het de voorbije lessen over rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. [[http://deredactie.be/permalink/1.2479885|Dit artikel]] is een mooie toepassing bij banken. Door het verhogen van de kapitaalbuffer (het eigen vermogen van de bank) verbetert de solvabiliteit. Dit kunnen ze o.a. doen door hun winst niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar in de vennootschap te houden.
  
 +
 +{{tag>economie actualiteit}}