Weblog | Cv | Klas

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

weblog:stuctuur_van_een_zakelijke_brief [2014/12/31 09:15]
ken aangemaakt
weblog:stuctuur_van_een_zakelijke_brief [2015/01/07 11:27] (huidige)
ken punt in bron
Regel 1: Regel 1:
 ====== Structuur van een zakelijke brief ====== ====== Structuur van een zakelijke brief ======
-Om je zakelijke brief te schrijven, kan je gebruikmaken van deze eenvoudige structuur: //inleiding - middenstuk - slot// ((Steehouder, Michaël, e.a. (1999) //Leren communiceren.// Groningen: Wolters-Noordhoff)). In enkele alinea's schrijf je zo een duidelijke en professionele brief.+Om je zakelijke brief te schrijven, kan je gebruikmaken van deze eenvoudige structuur: //inleiding - middenstuk - slot// ((Steehouder, Michaël, e.a. (1999) //Leren communiceren.// Groningen: Wolters-Noordhoff.)). In enkele alinea's schrijf je zo een duidelijke en professionele brief.
  
 Na de adressering en de begroeting schrijf je eerst je inleiding. In deze inleiding zeg je waarom je je brief schrijft. Je wil bijvoorbeeld een prijsaanvraag doen, een eerdere brief beantwoorden, een patiënt doorverwijzen, ... Na de adressering en de begroeting schrijf je eerst je inleiding. In deze inleiding zeg je waarom je je brief schrijft. Je wil bijvoorbeeld een prijsaanvraag doen, een eerdere brief beantwoorden, een patiënt doorverwijzen, ...