Weblog | Cv | Klas

Standaardzinnen voor zakelijke brieven

Aanspreking

 • Geachte heer Avonts
 • Geachte mevrouw Avonts
 • Geachte heer
 • Geachte mevrouw
 • Geachte heer/mevrouw
 • Geachte bestuursleden
 • Geachte klant
 • Beste Ken

Inleiding

 • Naar aanleiding van ons telefoongesprek…
 • Met deze brief wil ik graag reageren op de advertentie van … in …
 • Ik ontving uw brief van … en dank u voor uw interesse.
 • Om onze voorraad aan te vullen, zouden wij graag een offerte ontvangen voor de volgende artikelen.
 • Ik bevestig de ontvangst van uw brief van …
 • Graag wil ik u informeren over …
 • In bijlage stuur ik u …
 • Ik schrijf u naar aanleiding van …
 • Uw bedrijf werd mij door … zeer aanbevolen.

Middenstuk

 • Ik ben geïnteresseerd in …
 • Ik heb uw voorstel zorgvuldig in overweging genomen en …
 • Tot mijn spijt kan ik niet ingaan op uw voorstel.
 • Wat is uw huidige catalogusprijs voor …

Slot

 • Ik hoop op een spoedig antwoord.
 • Ik dank u voor uw interesse.
 • Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet mij te contacteren.
 • Verdere informatie vindt u op onze webstek op www….
 • Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
 • U kan mij steeds bereiken op dit nummer: …
 • Ik hoop op een fijne samenwerking.
 • Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten en willen graag uw vertrouwen herwinnen.

Slotformule

 • Met vriendelijke groeten
 • Hoogachtend