Weblog | Cv | Klas

Weblog

Woordenwolk

Berichten

Andermans Zaken

Op één loopt een nieuwe reeks: Andersmans Zaken. Hierin helpt Kamal Kharmach ondernemers met een dringend probleem. De leerstof van het vak ondernemend project komt hier mooi aan bod: marketingmix, assortiment, je product verkopen, je cijfers kennen, … De afleveringen zijn beschikbaar op VRT Nu.

Een echte aanrader voor al wie zich interesseert in ondernemen!

2020/10/23 11:04 · ken

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op 1 mei 2019 ging het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. Het is een grondige hervorming van het vennootschappenrecht. De vzw's en de stichtingen worden nu ook geregeld door dit wetboek.

Het wetboek kan je hier raadplegen.

2019/05/16 13:00 · ken

Nu ook https

Deze webstek is nu ook beveiligd. Dat zie je aan de prefix “https” in de adresbalk van je bladerprogramma. Hij is daarmee klaar voor de nieuwe versie van Chrome die bezoekers onverbiddelijk zal waarschuwen wanneer ze naar een onbeveiligde webstek surfen. Andere bladerprogramma's zullen dit voorbeeld volgen of hebben dit al gedaan. Lees meer op de weblog van Combell.

2018/03/10 11:25

Quo vadis, meneer Avonts?

De Tijd schrijft dat een attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 niet meer nodig is voor startende ondernemers. Daar zijn zeker argumenten voor. Het is anderzijds ook belangrijk om startende ondernemers een goede basis te geven en ervaren ondernemers te blijven bijscholen. De grootste vraag die ik me stel: “Welk effect gaat dit hebben op de vele leerkrachten bedrijfsbeheer en toegepaste economie?”. Ik hoop dat ik mijn favoriete vak kan blijven geven.

2017/07/18 11:05 · ken

Huwelijksvermogensstelsels

We hebben in de les gezien dat er drie grote huwelijksvermogensstelsels bestaan: het stelsel van gemeenschap van goederen, scheiding van goederen en het wettelijk stelsel. Uit dit nieuwsbericht blijkt dat steeds meer mensen ervoor kiezen hun huwelijksstelsel te wijzigen.

2016/10/07 13:22 · ken

Kapitaalbuffer

We hadden het de voorbije lessen over rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Dit artikel is een mooie toepassing bij banken. Door het verhogen van de kapitaalbuffer (het eigen vermogen van de bank) verbetert de solvabiliteit. Dit kunnen ze o.a. doen door hun winst niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar in de vennootschap te houden.

2015/10/27 08:52 · ken

Bijzondere cv's

Als je gaat solliciteren, maak je een cv op. We kennen allemaal de traditionele “chronologische” cv's, maar hoe zorg je ervoor dat jouw cv eruit springt tussen die hele stapel? Probeer het eens met een functioneel cv of met een curriculum future.

Het bijzondere aan een functioneel cv is dat je niet begint met het opsommen van je opleidingen en werkervaring, maar van je vaardigheden. Je kan dus al je vaardigheden en competenties in de verf zetten, ook diegene die je op deed in het vrijwilligerswerk, tijdens stages, enz.

Bekijk dit voorbeeld en laat je inspireren: voorbeeld functioneel cv

In een curriculum future zet je je opleidingen en ervaring op een tijdlijn, maar je laat je tijdlijn ook doorlopen naar de toekomst toe. Je plant je toekomst en maakt je dromen zichtbaar: “Waar wil ik staan binnen 5 of 10 jaar?”.

2015/06/16 09:51 · ken

"Ambtelijk" is niet gelijk aan "professioneel"

Jan Hautekiet lanceerde via Radio 1 de campagne “Heerlijk Helder”. Zakelijke communicatie wordt vaak nodeloos onbegrijpelijk gemaakt, terwijl iedereen nood heeft aan begrijpelijke – heldere – taal.

Moeilijke woorden en ouderwetse formules maken je brief niet professioneler. Veel briefschrijvers, ook leerlingen, willen hun brief opsmukken met moeilijke of ouderwetse ambtelijke taal. Gebruik in je brief beter directe aansprekingen, korte zinnen en zeg waar het op staat. Gebruik een eenvoudig briefschema (inleiding-middenstuk-slot) en eventueel enkele eenvoudige standaardzinnen. Dat is veel professioneler en bovendien heerlijk helder.

Lees meer over de structuur van zakelijke brieven.

2015/03/31 11:51 · ken

De plezantste job ter wereld

Ik heb de plezantste job ter wereld! Ik sta heel graag voor de klas, en gisteren ben ik met de leerlingen van het 7de gaan langlaufen op de Hoge Venen. Ik heb me rot geamuseerd…

2015/02/10 11:36 · ken

Prioriteiten stellen

Tips voor leerkrachten zijn vaak ook nuttig voor leerlingen. Als je een drukke agenda hebt, kan je je prioriteiten stellen aan de hand van dit Eisenhowerschema 1):

2015/01/27 11:52 · ken

Structuur van een zakelijke brief

Om je zakelijke brief te schrijven, kan je gebruikmaken van deze eenvoudige structuur: inleiding - middenstuk - slot 2). In enkele alinea's schrijf je zo een duidelijke en professionele brief.

Na de adressering en de begroeting schrijf je eerst je inleiding. In deze inleiding zeg je waarom je je brief schrijft. Je wil bijvoorbeeld een prijsaanvraag doen, een eerdere brief beantwoorden, een patiënt doorverwijzen, …

In het middenstuk zeg je dan waar je brief uiteindelijk om draait. In één of meerdere alinea's geef je meer uitleg over je prijsaanvraag, je bestelling, …

In de slotalinea bedank je je lezer. Je kan ook verwijzen naar de toekomst, bijvoorbeeld door te hopen op een positief antwoord of op een fijne samenwerking. Als je van je lezer nog een actie verwacht, vermeld je die ook in het slot. Na de slotalinea volgen natuurlijk nog de slotformule en de ondertekening.

In de inleiding, het middenstuk en het slot worden vaak standaardzinnen gebruikt. Zij vormen het raamwerk waarbinnen je de eigenlijke inhoud aanbrengt. Gebruik niet te veel standaardzinnen, want dat zal je brief onaantrekkelijk maken.

Tot slot: schrijf zo direct mogelijk en gebruik geen ouderwetse of starre clichés.

2014/12/31 09:15 · ken

Dag van de jeugdbeweging

Het is vandaag de dag van de jeugdbeweging. Dit is een dag waarop ook ik, als VB van Chiro Jochihe, trots mijn Chirohemd draag. Dit jaar kunnen we echter niet voluit feesten. Thomas legt uit waarom: Thomas schrijft een brief naar de minister.

2014/10/17 15:48 · ken

Klaar voor 1 september

Ik heb zin in het nieuwe schooljaar! Ik ga deze week kennis maken met nieuwe klassen, nieuwe vakken, nieuwe leerplannen, nieuwe leerlingen… Onze school start ook met een nieuwe opleiding secundair-na-secundair tandartsassistentie, waar ik mee mijn schouders mag onderzetten.

2014/08/31 12:09 · ken

Avondschool

Gisteren kreeg ik bericht dat ik geslaagd ben voor mijn masterproef. Daarmee rond ik een masterstudie van twee jaar af. Ik heb al mijn hogere diploma's in avondonderwijs gehaald en ben dan ook een grote voorstander van de combinatie van werken en studeren. Werken en studeren is niet evident, maar ik zou iedere werknemer willen aanraden om levenslang te blijven leren, jezelf te vormen, bij te scholen en te ontplooien.

Ik heb eerst les gevolgd aan twee CVO's 3), daarna aan een hogeschool en dan aan een universiteit. In plaats van het watervalsysteem, waarin studenten “hoog mikken om dan af te zakken”, heb ik gekozen voor het zalmsysteem. Ik ben begonnen met een haalbare opleiding en ben van daaruit “opgeklommen”, zoals een zalm die tegen de watervallen omhoog springt.

Er zijn heel veel verschillende opleidingen, op verschillende niveau's. Ik geef daarom nog enkele interessante adressen mee:

Ikzelf volgde avondlessen aan deze instellingen:

2014/06/24 11:26 · ken

Een diploma is belangrijk

Volgens dit artikel van Deredactie.be blijven jongeren met een diploma langer aan het werk. Dit blijkt uit een onderzoek van de VDAB. “62 procent van de hooggeschoolden die aan de slag gaat, blijft ook aan de slag. Bij laaggeschoolden is dat heel wat minder. Daar is maar 34 procent in staat om 12 maanden aan het werk te blijven.4)

Als je geen diploma hebt, heb je volgens de VDAB meer kans om werkloos te blijven of om verschillende korte jobs te hebben. Met diploma, heb je meer kans op duurzaam werk.

Niet opgeven dus. Ga voor dat diploma!

2014/04/30 10:48 · ken

Registratiebundel

De documenten die de leerlingen van 6VE in hun registratiebundel vonden, zijn nu ook beschikbaar in de “klas”. Het gaat om de dagboeken en kaarten die nodig zijn voor het bijhouden van een enkelvoudige boekhouding.

2014/03/11 12:49 · ken

Samen kunnen we meer dan alleen

2014/02/19 22:01 · ken

Bbp is 80 jaar

Het bruto binnenlands product werd deze maand 80 jaar (Deredactie.be). Het was een voorstel van de economist Simon Kuznets om de economische groei te meten ten tijde van de grote depressie.

Het bbp is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar)5). Het bbp bestaat uit de consumptie van de gezinnen (C), de investeringen van de bedrijven (I), de bestedingen van de overheid (G), alles wat we exporteren (EX), verminderd met alles wat we importeren (IM). De formule ziet er dan zo uit:

Y = C + I + G + EX - IM

Dit zijn de cijfers voor België in 2011 tegen lopende prijzen in miljoen euro 6):

C 194 691 53%
I 80 489 22%
G 90 094 24%
EX 311 931 84%
IM -307 369 -83%
Y 369 836 100%
2014/01/22 10:05 · ken

Chirojaaroverzicht

2014/01/22 09:40 · ken

Telefoonfobie

In De Standaard las ik dat veel werknemers liever een e-postbericht versturen, in plaats van te telefoneren. 28% zou zenuwachtig worden van telefoongesprekken. Werknemers verstoppen zich vaak achter schriftelijke communicatie, net zoals sommige jongeren zich verstoppen achter sociale netwerken en persoonlijke gesprekken liever uit de weg gaan.

Aan de ene kant sturen werknemers liever een e-postbericht om loonopslag te vragen of hun ontslag aan te bieden. Aan de andere kant worden werknemers wel graag persoonlijk op de hoogte gebracht van bedrijfsnieuws.

Nochtans kan je telefoongesprekken gemakkelijk voorbereiden. Als een persoonlijk gesprek mogelijk is, kom je hiermee in veel gevallen tot goede resultaten.

2013/11/26 12:31 · ken

Standaardzinnen

Ik heb het lijstje met standaardzinnen aangevuld. Als je een zakelijke brief wil schrijven, kunnen deze zinnen je op weg helpen. Ik zal het lijstje de komende weken verder aanvullen met goede voorbeelden uit de klas.

2013/11/20 10:02 · ken

De sociale partners willen het C-attest afschaffen

In De Tijd las ik vandaag dit artikel. We hadden het vorige week in het vak recht nog over de sociale partners. Dit zijn de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Ze voeren onderhandelingen met elkaar en geven ook advies aan de regering.

Nu geven de sociale partners het advies om het C-attest af te schaffen. Volgens de sociale partners leidt een C-attest vooral tot stoppen met school zonder diploma. Ze vinden dat het C-attest beter vervangen wordt door aan A-attest met verplichte remediëring (een soort vakantietaak).

Er zijn in onze stad te veel jongeren zonder diploma en daar moet inderdaad dringend iets aan gebeuren. Ik ben alleen niet zeker of het afschaffen van het C-attest een oplossing is. Elk jaar worden we als leerkracht geconfronteerd met leerlingen die weigeren hun vakantietaken te maken. Laat je die dan toch gewoon overgaan, keer op keer?

We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren afstuderen met een diploma, maar we moeten tegelijk de kwaliteit van ons onderwijs bewaken.

Genoeg stof voor een boeiend klasgesprek!

2013/10/15 15:28 · ken

Krinkel

Wat een zalige afsluiter van de grote vakantie: Krinkel. Met duizenden Chiroleiders, aspiranten en VB's waren we op bivak in Merksplas. Het was geweldig!

De vakantie is ten einde. Met opgeladen batterijen vliegen we er morgen weer tegenaan.

2013/09/01 10:53 · ken

Nieuwe versie

De grote vakantie is bijna ten einde. Ik kijk uit naar 2 september om er weer in te vliegen.

Ik heb vandaag een nieuwe versie van dokuwiki geïnstalleerd. Het was tot nu mogelijk om commentaar te geven op mijn weblogberichten. Jammer genoeg kreeg ik vooral “commentaar” van spammers die reclame willen maken via mijn webstek, daarom heb ik die mogelijkheid nu uitgeschakeld. Wil je mij toch contacteren, dan kan dat op dit adres:

info [apenstaartje] kenavonts [punt] eu
2013/08/21 12:46 · ken

Gematigde hervorming

Er was de afgelopen dagen heel wat te doen over de onderwijshervorming. Vandaag kregen we dan eindelijk zicht op de krijtlijnen ervan (Deredactie.be). Het is geen utopisch experiment of te bruuske ingreep. Anderzijds geeft de nieuwe “onderwijsmatrix” wél de mogelijkheid om de pijnpunten van vandaag aan te pakken. Het is een gematigde hervorming, en daar ben ik tevreden mee.

Het is natuurlijk afwachten wat er allemaal van terecht komt. Echte decreten worden pas in de volgende legislatuur gestemd. Ik zal me in elk geval blijven inzetten, in eender welk systeem, om mijn leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

De nieuwe matrix zou er zo gaan uitzien:

Wetenschap en Techniek Taal en Cultuur Welzijn en Maatschappij Kunst en Creatie Economie en Organisatie
Arbeidsmarktgericht
Tussenvorm
Doorstroomrichtingen

Nog interessant om verder te lezen:

2013/06/05 21:24 · ken

Jeugdwerk

Wat zat er deze week in de brievenbus? Mijn attest van “instructeur in het jeugdwerk”. Om dit attest te krijgen, heb ik drie superleuke vormingsweekends gevolgd bij Chirojeugd Vlaanderen.

De kadervorming in het jeugdwerk bestaat uit 4 onderdelen: animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur. Die vormingen worden georganiseerd door verschillende jeugdverenigingen, zoals Chiro en Scouts, maar ook Kazou, de speelpleinen, jeugdhuizen, enz.

Ik raad elke jeugdwerker aan deze vorming te volgen. “Op cursus vind je creatieve impulsen, nieuwe inzichten, goede voorbeelden, de kans om zelf te proberen en te experimenteren. Je leert samenwerken, krijgt een steun in de rug, kunt ervaringen uitwisselen en krijgt feedback over je manier van werken.7) Het is niet alleen kei plezant, het bezorgt je ook een pak inspiratie en motivatie. Dankzij de uitwisseling met leiding van andere groepen, kom je thuis met veel nieuwe ideeën.

Tot slot: deze vorming komt niet alleen jezelf ten goede. Ook je groep vaart er wel bij. Je motivatie werkt aanstekelijk en je inspiratie werkt vernieuwend.

2013/05/20 12:42 · ken

Apart vak informatica blijft nodig

In Klasse 234 las ik het artikel "Apart vak informatica is niet meer nodig". Ik geef momenteel de vakken verkoop, bedrijfsbeheer en wiskunde en integreer regelmatig informatica in mijn lessen. Voor de lessen verkoop kunnen de leerlingen facturen en zakelijke brieven opstellen, presentaties geven, enzovoort. Voor het vak bedrijfsbeheer integreer ik ICT vooral via de geïntegreerde proef, waarvoor de leerlingen veel informatie op internet kunnen vinden (KBO, FOD Economie, …) en hier kritisch mee moeten leren omgaan. Een rekenbladprogramma is ook handig voor statistische integratieoefeningen in het vak wiskunde.

Als de leerkracht Nederlands vraagt om een zakelijke brief op stellen in een tekstverwerkingsprogramma, of als de leerkracht PAV een presentatie verwacht, dan moeten de leerlingen ook ergens leren hoe ze met die programma's moeten werken. Niet alle vakleerkrachten hebben tijd (of kennis) om dit zelf aan te leren. De informaticaleerkracht heeft hier tijd én kennis voor. De leerlingen zijn dan beter voorbereid om hun opdrachten uit te voeren.

Mijn (nog niet zo lange) ervaring leert dat leerlingen wel vaak computeren, maar op Facebook en YouTube leren ze niet hoe ze overzichtelijke tabellen, stijlen en voetteksten in MS Word kunnen gebruiken, laat staan hoe een professionele presentatie er moet uitzien. Daarom vind ik het belangrijk dat de informaticalessen behouden blijven om leerlingen deze basisvaardigheden toch mee te geven.

Samenwerking tussen ICT- en andere vakleerkrachten is wel een echte meerwaarde. Voor de kerstvakantie gaf ik zelf ook informatica. De modeleerkracht vroeg me soms of de leerlingen tijdens “mijn les” informatica iets mochten opzoeken en of ze een collage mochten voorbereiden. Een andere collega vroeg om de basisbeginselen van Word nog eens even te overlopen. Toen we het hoofdstuk “PowerPoint” bijna afgerond hadden, heb ik met de PAV-leerkracht afgesproken dat de leerlingen een presentatie zouden maken over een PAV-thema. Ik zou dan zelf de vorm van de presentatie beoordelen en mijn collega de inhoud. Toen kwam de kerstvakantie en liep mijn tijdelijke opdracht aan IMS ten einde…

ICT integreren in de anderen vakken? Ja, zeker! Het vak informatica dan maar afschaffen? Neen, zeker niet!

2013/04/11 16:59 · ken

Nieuwe sjablonen beschikbaar

Na de sjablonen voor de zakelijke brief en de (eenvoudige) facturen, zijn sinds deze week twee nieuwe sjablonen beschikbaar in de klas.

Voor 4TBIO is er een sjabloon voor de frequentietabellen van het vak statistiek. Voor 6TSV heb ik een sjabloon gemaakt voor een factuur mét financiële korting.

Veel plezier ermee!

2013/03/30 15:09 · ken

Eerste bericht

Vandaag wordt mijn webstek weer wat uitgebreid.

In de weblog hoop ik af en toe een berichtje te plaatsen over het onderwijs, de actualiteit, nieuwe onderdelen van de webstek, interessante weetjes, enzovoort. De webstek zal dus dynamischer worden. Heb je opmerkingen of tips? Reageer dan op de weblogberichten.

2013/03/30 13:58 · ken
1)
Klasse (2015). Te veel werk? Stel prioriteiten. Geraadpleegd op 27 januari 2015 op http://www.klasse.be/leraren/48822/timemanagement-bepaal-welke-taken-eerst-moeten.
2)
Steehouder, Michaël, e.a. (1999) Leren communiceren. Groningen: Wolters-Noordhoff.
3)
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
4)
Borgers, Stéphanie (2014). Jongeren met een diploma blijven langer aan het werk. Geraadpleegd op 30 april 2014 van Deredactie.be: http://www.deredactie.be/permalink/1.1954160.
5)
Wikipedia (2014). Bruto binnenlands product. Geraadpleegd op 22 januari 2014 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product.
6)
Hens, Luc (2013). Het inkomen van een land berekenen. Geraadpleegd op 22 januari 2014 op http://homepages.vub.ac.be/~lmahens/ECN101B_MankiwTaylor2011_Hoofdstuk_23_handreiking.pdf.
7)
Chirojeugd Vlaanderen (2013). Vorming. De betekenis van een attest. Geraadpleegd op 20 mei 2013 op http://www.chiro.be/vorming.