Weblog | Cv | Klas

Welkom op mijn webstek!

Je vindt hier een weblog, mijn cv en enkele bestanden voor mijn leerlingen. Contacteer mij gerust voor vragen of bedenkingen.

Andermans Zaken

Op één loopt een nieuwe reeks: Andersmans Zaken. Hierin helpt Kamal Kharmach ondernemers met een dringend probleem. De leerstof van het vak ondernemend project komt hier mooi aan bod: marketingmix, assortiment, je product verkopen, je cijfers kennen, … De afleveringen zijn beschikbaar op VRT Nu.

Een echte aanrader voor al wie zich interesseert in ondernemen!

2020/10/23 11:04 · ken

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op 1 mei 2019 ging het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. Het is een grondige hervorming van het vennootschappenrecht. De vzw's en de stichtingen worden nu ook geregeld door dit wetboek.

Het wetboek kan je hier raadplegen.

2019/05/16 13:00 · ken

Nu ook https

Deze webstek is nu ook beveiligd. Dat zie je aan de prefix “https” in de adresbalk van je bladerprogramma. Hij is daarmee klaar voor de nieuwe versie van Chrome die bezoekers onverbiddelijk zal waarschuwen wanneer ze naar een onbeveiligde webstek surfen. Andere bladerprogramma's zullen dit voorbeeld volgen of hebben dit al gedaan. Lees meer op de weblog van Combell.

2018/03/10 11:25

Quo vadis, meneer Avonts?

De Tijd schrijft dat een attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2019 niet meer nodig is voor startende ondernemers. Daar zijn zeker argumenten voor. Het is anderzijds ook belangrijk om startende ondernemers een goede basis te geven en ervaren ondernemers te blijven bijscholen. De grootste vraag die ik me stel: “Welk effect gaat dit hebben op de vele leerkrachten bedrijfsbeheer en toegepaste economie?”. Ik hoop dat ik mijn favoriete vak kan blijven geven.

2017/07/18 11:05 · ken

Huwelijksvermogensstelsels

We hebben in de les gezien dat er drie grote huwelijksvermogensstelsels bestaan: het stelsel van gemeenschap van goederen, scheiding van goederen en het wettelijk stelsel. Uit dit nieuwsbericht blijkt dat steeds meer mensen ervoor kiezen hun huwelijksstelsel te wijzigen.

2016/10/07 13:22 · ken

Kapitaalbuffer

We hadden het de voorbije lessen over rendabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Dit artikel is een mooie toepassing bij banken. Door het verhogen van de kapitaalbuffer (het eigen vermogen van de bank) verbetert de solvabiliteit. Dit kunnen ze o.a. doen door hun winst niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar in de vennootschap te houden.

2015/10/27 08:52 · ken

Bijzondere cv's

Als je gaat solliciteren, maak je een cv op. We kennen allemaal de traditionele “chronologische” cv's, maar hoe zorg je ervoor dat jouw cv eruit springt tussen die hele stapel? Probeer het eens met een functioneel cv of met een curriculum future.

Het bijzondere aan een functioneel cv is dat je niet begint met het opsommen van je opleidingen en werkervaring, maar van je vaardigheden. Je kan dus al je vaardigheden en competenties in de verf zetten, ook diegene die je op deed in het vrijwilligerswerk, tijdens stages, enz.

Bekijk dit voorbeeld en laat je inspireren: voorbeeld functioneel cv

In een curriculum future zet je je opleidingen en ervaring op een tijdlijn, maar je laat je tijdlijn ook doorlopen naar de toekomst toe. Je plant je toekomst en maakt je dromen zichtbaar: “Waar wil ik staan binnen 5 of 10 jaar?”.

2015/06/16 09:51 · ken