Weblog | Cv | Klas

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
weblog:het_nieuwe_wetboek_van_vennootschappen_en_verenigingen [2019/05/16 18:21]
ken [Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen]
weblog:het_nieuwe_wetboek_van_vennootschappen_en_verenigingen [2019/05/16 18:21] (huidige)
ken [Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen]
Regel 1: Regel 1:
 ====== Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen ====== ====== Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen ======
-Op 1 mei 2019 ging het **nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen** van kracht. Het is een grondige hervorming van het vennootschappenrecht. De vzw's en de stichtingen worden nu ook geregeld door dit wetboek.+Op 1 mei 2019 ging het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. Het is een grondige hervorming van het vennootschappenrecht. De vzw's en de stichtingen worden nu ook geregeld door dit wetboek.
  
 Het wetboek kan je [[http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019032309|hier]] raadplegen. Het wetboek kan je [[http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019032309|hier]] raadplegen.