Weblog | Cv | Klas

Welkom op mijn webstek!

Je vindt hier een weblog, mijn cv en enkele bestanden voor mijn leerlingen. Contacteer mij gerust voor vragen of bedenkingen.

Prioriteiten stellen

Tips voor leerkrachten zijn vaak ook nuttig voor leerlingen. Als je een drukke agenda hebt, kan je je prioriteiten stellen aan de hand van dit Eisenhowerschema 1):

2015/01/27 11:52 · ken

Structuur van een zakelijke brief

Om je zakelijke brief te schrijven, kan je gebruikmaken van deze eenvoudige structuur: inleiding - middenstuk - slot 2). In enkele alinea's schrijf je zo een duidelijke en professionele brief.

Na de adressering en de begroeting schrijf je eerst je inleiding. In deze inleiding zeg je waarom je je brief schrijft. Je wil bijvoorbeeld een prijsaanvraag doen, een eerdere brief beantwoorden, een patiënt doorverwijzen, …

In het middenstuk zeg je dan waar je brief uiteindelijk om draait. In één of meerdere alinea's geef je meer uitleg over je prijsaanvraag, je bestelling, …

In de slotalinea bedank je je lezer. Je kan ook verwijzen naar de toekomst, bijvoorbeeld door te hopen op een positief antwoord of op een fijne samenwerking. Als je van je lezer nog een actie verwacht, vermeld je die ook in het slot. Na de slotalinea volgen natuurlijk nog de slotformule en de ondertekening.

In de inleiding, het middenstuk en het slot worden vaak standaardzinnen gebruikt. Zij vormen het raamwerk waarbinnen je de eigenlijke inhoud aanbrengt. Gebruik niet te veel standaardzinnen, want dat zal je brief onaantrekkelijk maken.

Tot slot: schrijf zo direct mogelijk en gebruik geen ouderwetse of starre clichés.

2014/12/31 09:15 · ken

Dag van de jeugdbeweging

Het is vandaag de dag van de jeugdbeweging. Dit is een dag waarop ook ik, als VB van Chiro Jochihe, trots mijn Chirohemd draag. Dit jaar kunnen we echter niet voluit feesten. Thomas legt uit waarom: Thomas schrijft een brief naar de minister.

2014/10/17 15:48 · ken

Klaar voor 1 september

Ik heb zin in het nieuwe schooljaar! Ik ga deze week kennis maken met nieuwe klassen, nieuwe vakken, nieuwe leerplannen, nieuwe leerlingen… Onze school start ook met een nieuwe opleiding secundair-na-secundair tandartsassistentie, waar ik mee mijn schouders mag onderzetten.

2014/08/31 12:09 · ken

Avondschool

Gisteren kreeg ik bericht dat ik geslaagd ben voor mijn masterproef. Daarmee rond ik een masterstudie van twee jaar af. Ik heb al mijn hogere diploma's in avondonderwijs gehaald en ben dan ook een grote voorstander van de combinatie van werken en studeren. Werken en studeren is niet evident, maar ik zou iedere werknemer willen aanraden om levenslang te blijven leren, jezelf te vormen, bij te scholen en te ontplooien.

Ik heb eerst les gevolgd aan twee CVO's 3), daarna aan een hogeschool en dan aan een universiteit. In plaats van het watervalsysteem, waarin studenten “hoog mikken om dan af te zakken”, heb ik gekozen voor het zalmsysteem. Ik ben begonnen met een haalbare opleiding en ben van daaruit “opgeklommen”, zoals een zalm die tegen de watervallen omhoog springt.

Er zijn heel veel verschillende opleidingen, op verschillende niveau's. Ik geef daarom nog enkele interessante adressen mee:

Ikzelf volgde avondlessen aan deze instellingen:

2014/06/24 11:26 · ken

Een diploma is belangrijk

Volgens dit artikel van Deredactie.be blijven jongeren met een diploma langer aan het werk. Dit blijkt uit een onderzoek van de VDAB. “62 procent van de hooggeschoolden die aan de slag gaat, blijft ook aan de slag. Bij laaggeschoolden is dat heel wat minder. Daar is maar 34 procent in staat om 12 maanden aan het werk te blijven.4)

Als je geen diploma hebt, heb je volgens de VDAB meer kans om werkloos te blijven of om verschillende korte jobs te hebben. Met diploma, heb je meer kans op duurzaam werk.

Niet opgeven dus. Ga voor dat diploma!

2014/04/30 10:48 · ken
1)
Klasse (2015). Te veel werk? Stel prioriteiten. Geraadpleegd op 27 januari 2015 op http://www.klasse.be/leraren/48822/timemanagement-bepaal-welke-taken-eerst-moeten.
2)
Steehouder, Michaël, e.a. (1999) Leren communiceren. Groningen: Wolters-Noordhoff.
3)
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
4)
Borgers, Stéphanie (2014). Jongeren met een diploma blijven langer aan het werk. Geraadpleegd op 30 april 2014 van Deredactie.be: http://www.deredactie.be/permalink/1.1954160.