Weblog | Cv | Klas

Welkom op mijn webstek!

Je vindt hier een weblog, mijn cv en enkele bestanden voor mijn leerlingen. Contacteer mij gerust voor vragen of bedenkingen.

"Ambtelijk" is niet gelijk aan "professioneel"

Jan Hautekiet lanceerde via Radio 1 de campagne “Heerlijk Helder”. Zakelijke communicatie wordt vaak nodeloos onbegrijpelijk gemaakt, terwijl iedereen nood heeft aan begrijpelijke – heldere – taal.

Moeilijke woorden en ouderwetse formules maken je brief niet professioneler. Veel briefschrijvers, ook leerlingen, willen hun brief opsmukken met moeilijke of ouderwetse ambtelijke taal. Gebruik in je brief beter directe aansprekingen, korte zinnen en zeg waar het op staat. Gebruik een eenvoudig briefschema (inleiding-middenstuk-slot) en eventueel enkele eenvoudige standaardzinnen. Dat is veel professioneler en bovendien heerlijk helder.

Lees meer over de structuur van zakelijke brieven.

2015/03/31 11:51 · ken

De plezantste job ter wereld

Ik heb de plezantste job ter wereld! Ik sta heel graag voor de klas, en gisteren ben ik met de leerlingen van het 7de gaan langlaufen op de Hoge Venen. Ik heb me rot geamuseerd…

2015/02/10 11:36 · ken

Prioriteiten stellen

Tips voor leerkrachten zijn vaak ook nuttig voor leerlingen. Als je een drukke agenda hebt, kan je je prioriteiten stellen aan de hand van dit Eisenhowerschema 1):

2015/01/27 11:52 · ken

Structuur van een zakelijke brief

Om je zakelijke brief te schrijven, kan je gebruikmaken van deze eenvoudige structuur: inleiding - middenstuk - slot 2). In enkele alinea's schrijf je zo een duidelijke en professionele brief.

Na de adressering en de begroeting schrijf je eerst je inleiding. In deze inleiding zeg je waarom je je brief schrijft. Je wil bijvoorbeeld een prijsaanvraag doen, een eerdere brief beantwoorden, een patiënt doorverwijzen, …

In het middenstuk zeg je dan waar je brief uiteindelijk om draait. In één of meerdere alinea's geef je meer uitleg over je prijsaanvraag, je bestelling, …

In de slotalinea bedank je je lezer. Je kan ook verwijzen naar de toekomst, bijvoorbeeld door te hopen op een positief antwoord of op een fijne samenwerking. Als je van je lezer nog een actie verwacht, vermeld je die ook in het slot. Na de slotalinea volgen natuurlijk nog de slotformule en de ondertekening.

In de inleiding, het middenstuk en het slot worden vaak standaardzinnen gebruikt. Zij vormen het raamwerk waarbinnen je de eigenlijke inhoud aanbrengt. Gebruik niet te veel standaardzinnen, want dat zal je brief onaantrekkelijk maken.

Tot slot: schrijf zo direct mogelijk en gebruik geen ouderwetse of starre clichés.

2014/12/31 09:15 · ken

Dag van de jeugdbeweging

Het is vandaag de dag van de jeugdbeweging. Dit is een dag waarop ook ik, als VB van Chiro Jochihe, trots mijn Chirohemd draag. Dit jaar kunnen we echter niet voluit feesten. Thomas legt uit waarom: Thomas schrijft een brief naar de minister.

2014/10/17 15:48 · ken

Klaar voor 1 september

Ik heb zin in het nieuwe schooljaar! Ik ga deze week kennis maken met nieuwe klassen, nieuwe vakken, nieuwe leerplannen, nieuwe leerlingen… Onze school start ook met een nieuwe opleiding secundair-na-secundair tandartsassistentie, waar ik mee mijn schouders mag onderzetten.

2014/08/31 12:09 · ken
1)
Klasse (2015). Te veel werk? Stel prioriteiten. Geraadpleegd op 27 januari 2015 op http://www.klasse.be/leraren/48822/timemanagement-bepaal-welke-taken-eerst-moeten.
2)
Steehouder, Michaël, e.a. (1999) Leren communiceren. Groningen: Wolters-Noordhoff.